0

گارانتی  • افتادن تابلو
     
  • خسارات مالی در اثر افتادن تابلو
     
  • خاموشی و خرابی تابلو
     
  • خسارات ناشی از شی خارجی

 

18 ماه ضمانت سیستم نور پردازی شامل SMD ، ترانس و سیم کشی
 

5 سال ضمانت پس از فروش: رفع خاموشی، جابجایی تابلو، سرویس سیم نورپردازی
 

(قرارداد با دفتر بیمه)
تمامی حقوق برای تابلوساز مجید محفوظ میباشد. طراحی توسط گروه برنامه نویسی ADVB